பெரம்பலூர்

பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 25வது சுற்று : திமுக வெற்றி!?

பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 25வது சுற்று : திமுக வெற்றி!?

Share on: WhatsApp

by May 2, 2021 0 comments பெரம்பலூர்
பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 24வது சுற்று : திமுக வெற்றி முகம்-

பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 24வது சுற்று : திமுக வெற்றி முகம்-

Perambalur Assembly constituency 24th round: DMK leads!       வேட்பாளர் & கட்சி  பெற்ற வாக்குகள் 1  க. ராஜேந்திரன் பி.எஸ்.பி  10[Read More…]

by May 2, 2021 0 comments பெரம்பலூர்
பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 23 வது சுற்று : திமுக வெற்றி முகம்- தொடர் முன்னிலை! அதிமுக பின்னடைவு!

பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 23 வது சுற்று : திமுக வெற்றி முகம்- தொடர் முன்னிலை! அதிமுக பின்னடைவு!

Perambalur Assembly constituency 23rd round: DMK leads!       வேட்பாளர் & கட்சி  பெற்ற வாக்குகள் 1  க. ராஜேந்திரன் பி.எஸ்.பி  25[Read More…]

by May 2, 2021 0 comments பெரம்பலூர்
பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 22 வது சுற்று : திமுக வெற்றி முகம்- தொடர் முன்னிலை! அதிமுக பின்னடைவு!

பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 22 வது சுற்று : திமுக வெற்றி முகம்- தொடர் முன்னிலை! அதிமுக பின்னடைவு!

Perambalur Assembly constituency 22nd round: DMK leads!       வேட்பாளர் & கட்சி  பெற்ற வாக்குகள் 1  க. ராஜேந்திரன் பி.எஸ்.பி  11[Read More…]

by May 2, 2021 0 comments பெரம்பலூர்
பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 21 வது சுற்று : திமுக வெற்றி முகம்- தொடர் முன்னிலை! அதிமுக பின்னடைவு!

பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 21 வது சுற்று : திமுக வெற்றி முகம்- தொடர் முன்னிலை! அதிமுக பின்னடைவு!

Perambalur Assembly constituency 21th round: DMK leads!   பெரம்பலூர் தொகுதியை 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் திமுக கைப்பற்றுகிறது.   வேட்பாளர் & கட்சி [Read More…]

by May 2, 2021 0 comments பெரம்பலூர்
பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 20 வது சுற்று : திமுக வெற்றி முகம்- தொடர் முன்னிலை! அதிமுக பின்னடைவு!

பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 20 வது சுற்று : திமுக வெற்றி முகம்- தொடர் முன்னிலை! அதிமுக பின்னடைவு!

Perambalur Assembly constituency 20th round: DMK leads! பெரம்பலூர் தொகுதியை 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் திமுக கைப்பற்றுகிறது.   வேட்பாளர் & கட்சி  பெற்ற[Read More…]

by May 2, 2021 0 comments பெரம்பலூர்
பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 19 வது சுற்று : திமுக தொடர் முன்னிலை!

பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 19 வது சுற்று : திமுக தொடர் முன்னிலை!

Perambalur Assembly constituency 19th round: DMK leads! பெரம்பலூர் தொகுதியை 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் திமுக கைப்பற்றுகிறது.   வேட்பாளர் & கட்சி  பெற்ற[Read More…]

by May 2, 2021 0 comments பெரம்பலூர்
பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 17 வது சுற்று : திமுக தொடர் முன்னிலை!

பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 17 வது சுற்று : திமுக தொடர் முன்னிலை!

Perambalur Assembly constituency 17th round: DMK leads! பெரம்பலூர் தொகுதியை 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் திமுக கைப்பற்றுகிறது.    வேட்பாளர் & கட்சி   பெற்ற[Read More…]

by May 2, 2021 0 comments பெரம்பலூர்
பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 16 வது சுற்று : திமுக முன்னிலை!

பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி 16 வது சுற்று : திமுக முன்னிலை!

Perambalur Assembly constituency 16th round: DMK leads! பெரம்பலூர் தொகுதியை 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் திமுக கைப்பற்றுகிறது.    வேட்பாளர் & கட்சி   பெற்ற[Read More…]

by May 2, 2021 0 comments பெரம்பலூர்
பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி:  12 வது சுற்று திமுக 11090 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை

பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி:  12 வது சுற்று திமுக 11090 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை

Perambalur Assembly constituency: 12th round DMK leads by 11090 votes பெரம்பலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி:  12 வது சுற்று திமுக 11090 வாக்குகள்[Read More…]

by May 2, 2021 0 comments பெரம்பலூர்

Copyright 2015 - © 2021 — Kaalaimalar | காலைமலர் . All Rights Reserved | NEWS : kaalaimalar2@gmail.com | 9003770497

This function has been disabled for Tamil Daily News -Kalaimalar.

error: Content is protected !!